Menu

Zvyšujete svoji podnikatelskou výkonnost?

06. 04. 2020

Jaké má vlastně váš podnik definované cíle? A směřuje k nim? Jsou vůbec dosažitelné, a za jakých podmínek?  Má management podnik opravdu pod kontrolou, a je schopen kompetentně reagovat na změny, přicházející z vnějšího prostředí? Kam podnik směřuje a kam směřuje celé odvětví?

Podnikatelská výkonnost a její zvyšování je něco, o čem každý manažer rychle prohlásí, že to samozřejmě ten „jeho“ podnik má a dělá, protože prodeje rostou tím správným tempem – rozumějme tempem, které má od svého nadřízeného úkolem – a protože podnik prosperuje. Ale co je ve skutečnosti motorem výkonnosti podniku, jaké jsou její hybné faktory, jak velké má podnik rezervy ve využívání svých možností a potenciálu, už tak rychlá odpověď obvykle nepřichází.

Podobné je to s podnikovou strategií – pokud podnik vyrábí např. lokomotivy, tak je přece zřejmé, že jeho strategií je vyrábět lokomotivy s cílem uplatnit je na trhu. Ale jaké má vlastně podnik definované cíle? A směřuje k nim? Jsou vůbec dosažitelné, a za jakých podmínek?  Má management podnik opravdu pod kontrolou, a je schopen kompetentně reagovat na změny, přicházející z vnějšího prostředí? Kam podnik směřuje a kam směřuje celé odvětví?

Na tyto a podobné otázky se odpovědi hledají již trochu složitěji, včetně té poslední uvedené. Ale i na ni se nakonec dá najít jednoduchá a srozumitelná odpověď.  Možná napoví Wayne Gretzky, kanadský fenomenální hokejista: „Bruslím tam, kam jede puk, ne tam, kde teď je“. Hotový návod na řízení podniku. Nastavení systému sledování výkonnosti organizace ve vazbě na cíle podnikové strategie metodou Balanced Scorecard, která komplexně a průběžně hodnotí podnikatelskou kondici organizace s cílem vytvářet podmínky pro její další rozvoj, aktualizaci inovační strategie a připravenost na změny by mělo být cílem managementu každé větší i menší organizace. To zahrnuje vnitřní analýzu podniku, popis jeho současného modelu podnikání a stávající způsob měření jeho výkonnosti, posouzení vývoje výkonnosti metodou Balanced Scorecard a návrh změn, jež povedou ke zvyšování podnikatelské výkonnosti podniku. Jen tak lze docílit kontinuálního zvyšování efektivity svého podnikání. Mám zkušenosti.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace